fbpx

Undervisningsmiljø

Baggrund

Det er vigtigt for ungdomsskolen at undervisningen kan foregå i optimale rammer.

Ifølge undervisningsmiljøloven skal uddannelsesstedets ledere sørge for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedr. det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet. Undervisningsmiljøvurderingen kan altså ikke opfyldes i forbindelse med en mundtlig evaluering af undervisningen.

 

Status

Ungdomsskolen deler lokaler med andre institutioner fx produktionsskole og folkeskoler. Dette sikrer at faciliteterne udnyttes optimalt, men fritager ikke ungdomsskolen for at udarbejde egen skriftlig undervisningsmiljøvurdering.

Der udarbejdes undervisningsmiljø vurderinger hvert 3. år næste gang april  & maj 2014.

Afdelingen 10. KlasseCentret har netop gennemført undervisningsmiljøvurdering

 

Ungdomsskolens undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurderingen vil indeholde tre trin:

1. trin: spørgeskema / spørgsmål

2. trin: kortlægning samt beskrivelse af problemet

3. trin: løsningsforslag samt plan for løsning af problemerne

 

Ungdomsskolen er tilmeldt DCUM`s ?Termometeret? som er et, elektronisk spørgeskema til kortlægning af skolers og uddannelsesinstitutioners fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Nedenstående udvalgte spørgsmål kan indgå i den fremtidige undervisningsmiljøundersøgelse. Spørgsmål:

 

Emnet “Klassen / holdet og kammeraterne” inderholder følgende spørgsmål:

Hvor mange venner har du på holdet?

Hvor mange fra din hold tror du ville hjælpe dig, hvis du fik brug for det?

Hvor mange fra din holdville du kunne fortælle en vigtig hemmelighed til?

Føler du, at dine venner kan lide dig som den, du er?

Føler du dig uden for kammeratskabet på holdet?

Synes du, at I taler grimt til hinanden i klassen?

Ved du, hvordan du skal opføre dig over for de andre i klassen?

 

Emnet “Mobning” indeholder følgende spørgsmål:

Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af nogen fra din egen klasse?

Er du inden for de sidste 2 måneder blevet mobbet af nogen fra en anden klasse?

Har du inden for de sidste 2 måneder været med til at mobbe en eller flere andre elever?

Tror du, at din lærer ved, hvis nogen på dit hold bliver mobbet?

Hvis nogen i din klasse bliver mobbet, gør klasselæreren så noget ved det?

Synes du, at der mobbes meget eller lidt på dit hold / klasse?

Hvilken type mobning drejer det sig om? (sæt gerne flere krydser)

Hvor foregår mobningen mest? (sæt gerne flere krydser)

Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en lærer på skolen?

Har din skole regler mod mobning?

 

Emnet “Timerne og undervisningen” indeholder følgende spørgsmål:

Hvordan synes du selv, at du klarer dig i klassen / holdet – rent fagligt?

Hvad tror du, at din lærer mener om, hvordan du klarer dig?

Keder du dig i timerne?

Får du ros af lærerne for dit arbejde?

Arbejder du sammen med andre om opgaver?

Arbejder I praktisk eller kreativt (maler, tegner, synger, bygger, spiller, dramatiserer osv.) i de boglige fag (fx dansk, matematik, engelsk osv.)?

Synes du, at der for det meste stilles for store eller for små krav til dig fra lærerne?

Synes du, at der er den nødvendige ro, når der undervises?

Må I være med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne?

Må I være med til at bestemme, hvordan/på hvilken måde I skal arbejde med et emne eller en opgave?

Synes du, at du lærer noget i skolen?

Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (sæt gerne flere krydser)

 

Emnet “Rammer 2” indeholder følgende spørgsmål:

Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke i orden: – mulighederne for at se, hvad der sker på tavlen?

Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke i orden: – stolene, du sidder på?

Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke i orden: – mulighederne for at kunne indstille din stol?

Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke i orden: – mulighederne for at kunne indstille dit bord?

Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke i orden: – lyset til at kunne se at læse og skrive?

Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke i orden: – mulighederne for at kunne høre, hvad der bliver sagt?

Hvor tit oplever du, at der er problemer med følgende: Træk i klasselokalet

Hvor tit oplever du, at der er problemer med følgende: For høj eller for lav temperatur i klassen eller andre steder på skolen?

Hvor tit oplever du, at der er problemer med følgende: Larm og støj

Hvor tit oplever du, at der er problemer med følgende: For skarpt dagslys

Hvor tit oplever du, at der er problemer med følgende: For lidt dagslys

Hvor tit oplever du, at der er problemer med følgende: Rod

Hvor tit oplever du, at der er problemer med følgende: Dårlig lugt

Hvor tit oplever du, at der er problemer med følgende: Rengøring

Hvor tit oplever du, at der er problemer med følgende: Ventilation og udluftning

 

Emnet “Sikkerhed” indeholder følgende spørgsmål:

Har du fået at vide, hvad du skal gøre, hvis der udbryder brand på skolen?

Er du kommet til skade på skolen i løbet af det seneste år?

Hvor skete dit/dine uheld? (sæt gerne flere krydser)

Hvordan vil du beskrive din skade/dine skader?

 

Emnet “Helbred og velbefindende” indeholder følgende spørgsmål:

Hvordan synes du, at dit helbred er?

Hvor tit har du… – hovedpine?

Hvor tit har du… – mavepine?

Hvor tit har du… – feber?

Hvor tit har du… – problemer med astma og/eller allergi?

Hvor tit har du… – problemer med eksem/udslæt?

Hvor tit har du… – ondt i nakke, ryg eller skuldre?

Hvor tit har du… – smerter andre steder i kroppen?

Hvor tit har du… – andre helbredsproblemer?

Hvor tit inden for de sidste 2 måneder … – har du været i rigtig godt humør?

Hvor tit inden for de sidste 2 måneder … – har du følt dig godt tilpas?

Hvor tit inden for de sidste 2 måneder … – har du været ked af det?

Hvor tit inden for de sidste 2 måneder … – har du følt dig ensom?

Hvor tit inden for de sidste 2 måneder … – har du følt dig træt og uoplagt?

Hvor tit inden for de sidste 2 måneder … – har du haft svært ved at koncentrere dig i længere tid ad gangen?